De SFI cursus in Zweden biedt meer mogelijkheden dan je denkt 

 oktober 21, 2021

door Inge

Waar staat SFI voor en wat is het?

De SFI cursus in Zweden is een taal- en inburgeringscursus die je gratis kunt volgen als je een persoonsnummer hebt. SFI staat voor Svenska för invandrara, ofwel Zweeds voor immigranten. Het is een vorm van volwassenen onderwijs en bestaat uit verschillende delen of blokken die het niveau aangeven.

Het leren van de taal is het belangrijkste van de cursus, maar er wordt ook aandacht besteed aan de Zweedse cultuur. Zo luisterden we in de SFI cursus die ik ooit deed naar Sofia Jannock, een Zweedse zangeres uit Lapland en hoorde ik van andere cursisten dat ze tijdens de les paaseieren schilderden met Pasen.

De lessen volgen een methode, maar elke leerkracht doet het vervolgens ook een beetje op zijn of haar eigen manier.

Wat houdt de SFI cursus precies in?

De SFI cursus is bedoeld om immigranten te helpen een goede vaardigheid van het Zweeds te leren, in spreken, lezen en schrijven. Dit betekent dat de student zowel mondeling als schriftelijk leert communiceren op basis van zijn behoeften.

Er wordt een standaard lesmethode voor gebruikt, maar in overleg met de leerkracht kun je vaak ook aanvullende opdrachten doen. Zo stemde mijn SFI leerkracht in met mijn voorstel om mijn dagboek na te kijken. Dat wil zeggen: ik schreef elke dag in het Zweeds over de dingen die ik meemaakte. Geen super persoonlijke dingen, maar het hielp me erg om te leren welke Zweedse woorden hoorden bij de dingen die ik deed.

Wil je gaan lesgeven in Zweden? Dan moet je na de SFI nog een vervolgcursus doen om het gewenste niveau te halen.

Kun je dit praktisch gezien inpassen in je leven?

De lessen van de SFI cursus worden op bepaalde dagen en tijden gegeven. Je hebt dus beperkte mogelijkheden als het gaat om het lesrooster en hoe dit past in jouw agenda. Vaak zijn er zowel overdag als ’s avonds lessen, dus meestal is er wel een mouw aan te passen.

De verschillende niveau’s van de SFI cursus

De SFI cursus kent 4 verschillende niveau’s, A, B, C en D. Als alle niveau’s doorlopen hebt, kun je aardig uit de voeten in het Zweeds.

De lesstof van Niveau A behandelt het volgende:

De student verstaat heldere, eenvoudige spraak in concrete, alledaagse situaties. De student begrijpt eenvoudige en veelvoorkomende woorden in korte navertelde alledaagse gebeurtenissen.

De student begrijpt eenvoudige en gangbare mondelinge instructies. De student leest en begrijpt eenvoudige informatie in concrete, alledaagse situaties. De student leest en begrijpt informatie in de vorm van gewone woorden en symbolen. Hij begrijpt zeer eenvoudige zinnen en zeer eenvoudige teksten over een vertrouwd onderwerp.

De student neemt deel aan zeer eenvoudige, alledaagse gesprekken. In de gesprekken gebruikt de leerling eenvoudige woorden, begroetingen en afscheidszinnen. Hij kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden op basis van concrete behoeften.

De student vertelt in eenvoudige en gewone woorden en zinnen over persoonlijke relaties en ervaringen. Hij kan hier ook over schrijven met eenvoudige woorden.

De lesstof van Niveau B behandelt het volgende:

De student verstaat duidelijke, eenvoudige spraak in alledaagse situaties. De student begrijpt korte verhaalde gebeurtenissen, gesprekken en informatie over vertrouwde onderwerpen. De student begrijpt korte en duidelijke mondelinge boodschappen en instructies.

De student leest en begrijpt eenvoudige teksten in alledaagse situaties. De student leest en begrijpt aangepaste verhalende en beschrijvende teksten over vertrouwde onderwerpen en concrete informatie. Hij begrijpt korte, duidelijke en eenvoudige boodschappen en instructies.

De student communiceert in alledaagse situaties. De student neemt deel aan eenvoudige gesprekken over vertrouwde onderwerpen. In de gesprekken presenteert en reageert de student op uitspraken, meningen en wensen en stelt en beantwoordt vragen op een manier die de gesprekken tot op zekere hoogte in stand houdt.

De student communiceert met eenvoudige taal in alledaagse situaties. De leerling vertelt in eenvoudige vorm over persoonlijke ervaringen en over bekende mensen, plaatsen en gebeurtenissen. De student drukt zich begrijpelijk en tot op zekere hoogte coherent uit.

De student schrijft eenvoudige teksten om te communiceren in alledaagse situaties. De student schrijft eenvoudige en begrijpelijke korte berichten, begroetingen en teksten over zichzelf en over ervaren gebeurtenissen. De student creëert vooral functionele contexten in zijn teksten.

De lesstof van Niveau C behandelt het volgende:

De student verstaat duidelijke, eenvoudige spraak in gewone situaties in het dagelijkse, sociale, studie- en beroepsleven. De student begrijpt gebeurtenissen, beschrijvingen, gesprekken, informatie en kort nieuws met betrekking tot vertrouwde onderwerpen. De student begrijpt eenvoudige en duidelijke mondelinge boodschappen en instructies.

De student leest en begrijpt eenvoudige teksten in alledaagse situaties in het dagelijkse, sociale, studie- en beroepsleven. De student leest en begrijpt korte verhalende en beschrijvende teksten over vertrouwde onderwerpen, eenvoudige informatieve teksten, tabellen en diagrammen. Hij kan op een eenvoudige manier redeneren over die informatie. De student leest en begrijpt korte, duidelijke instructies en voorschriften.

De student communiceert met eenvoudige taal in gewone situaties in het dagelijkse, sociale, studie- en beroepsleven. De student neemt deel aan eenvoudige gesprekken en discussies over vertrouwde onderwerpen. In de gesprekken presenteert en vraagt ​​de student meningen, gedachten en informatie op een manier die de gesprekken en discussies tot op zekere hoogte vooruit helpt.

De student communiceert in eenvoudige taal en met enige aanpassing aan het doel en de ontvanger in gewone situaties in het dagelijkse, sociale, studie- en werkleven. De student beschrijft en vertelt in eenvoudige vorm over persoonlijke ervaringen en meningen over vertrouwde onderwerpen en geeft eenvoudige adviezen en instructies. De student drukt zich begrijpelijk en tot op zekere hoogte coherent uit en vertoont enige taalkundige variatie.

De student schrijft eenvoudige teksten om te communiceren in veelvoorkomende situaties in het dagelijkse, sociale, studie- en werkleven. De student schrijft coherente en begrijpelijke verhalende en beschrijvende teksten over ervaringen, indrukken en meningen, alsook informatieve teksten over vertrouwde onderwerpen. De student creëert vooral een functionerende structuur in zijn teksten en vertoont enige variatie in woordenschat en zinsbouw.

De lesstof van Niveau D behandelt het volgende:

De student kan gesprekken volgen in informele en meer formele situaties in het dagelijkse, sociale, studie- en beroepsleven. De student begrijpt verhalen, beschrijvingen, gesprekken, discussies, informatie en nieuws over bekende onderwerpen. De student begrijpt gedetailleerde en duidelijke mondelinge boodschappen en instructies.

De student leest en begrijpt eenvoudige teksten in informele en meer formele situaties in het dagelijkse, sociale, studie- en beroepsleven. De student leest en begrijpt verhalende, beschrijvende, verklarende en argumentatieve teksten over vertrouwde onderwerpen, informatieve teksten, tabellen en diagrammen en kan daar een eenvoudig gesprek over voeren. De student leest en begrijpt duidelijke instructies en voorschriften.

De student communiceert in zowel informele als meer formele situaties in het dagelijkse, sociale, studie- en beroepsleven. De student neemt deel aan gesprekken en discussies over vertrouwde onderwerpen en reageert op meningen met eenvoudige argumenten. De student kan ​​gedachten en informatie delen die tot op zekere hoogte de gesprekken en discussies vooruit helpen.

De student communiceert in zowel informele als meer formele situaties in het dagelijkse, sociale, studie- en werkleven. De student beschrijft, vertelt en rapporteert in een eenvoudige vorm over actualiteiten, ervaringen, indrukken en meningen en geeft adviezen en instructies. De student drukt zich begrijpelijk uit, met een zekere vlotheid en tot op zekere hoogte coherent en vertoont een zekere taalvariatie.

De student schrijft eenvoudige teksten om te communiceren in zowel informele als meer formele situaties in het dagelijkse, sociale, studie- en werkleven. De student schrijft met een zekere vlotheid coherente en begrijpelijke verhalende, beschrijvende, verklarende en argumentatieve teksten over vertrouwde onderwerpen. De student creëert vooral een functionerende structuur in zijn teksten en vertoont enige variatie in woordenschat en zinsbouw. De student gebruikt eenvoudige en meer geavanceerde grammaticale structuren in zijn teksten.

Alvast vooruit werken?

Wil je alvast beginnen terwijl je nog in Nederland woont? Dan kan dat ook via deze website.

Meer tips om de taal te leren

Ben je niet alleen op zoek naar informatie over de SFI cursus, maar wil je weten wat je kunt doen om de taal snel en goed te leren, lees dan ook mijn tips daarover.

Naast het leren van de taal komt er nog veel meer kijken bij een emigratie. Wil je je echt goed voorbereiden? Vraag dan het gratis e-book aan, dan help ik je op weg.

Ode aan de Eenvoud


Toen ik jaren geleden naar Zweden vertrok wist ik wat ik wilde:
een eenvoudig leven, waarin ik in harmonie leef met de natuur om me heen.


Het bleek nog een hele uitdaging om uit de ratrace te stappen en mijn slow living droom waar te maken.

Op Ode aan de Eenvoud schrijf ik over de dromen, de uitdagingen en over allerlei praktische dingen die te maken hebben met mijn slow living lifestyle.
 
Lees je mee?

Inge Schuurmans

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Weet je niet waar je moet beginnen?

Heb je de wens om zelf ook het roer om te gooien en te emigreren, op reis te gaan of zelfvoorzienend te gaan leven?
Vraag dan nu het gratis e-book aan, zodat je de vijf meest voorkomende valkuilen kunt vermijden.

gratis

>